โปรโมชั่น

Promotion Silver


รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์

6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ

7. หีบธรรมดา ,หีบขอบเทพพนม ,หีบขอบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ,หีบขอบเทพพนมฐาน 2 ชั้น

 

Promotion Gold


รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Gold1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Gold2/3/4)

7. หีบขอบเทพพนมฐาน 3 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ ,หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น ,หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

 

Promotion Platinum


  

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง 

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น

7. หีบขอบไม้สัก, หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ,หีบทองในสีแดงแกะลายเทพพนมและหงส์ฐานปูน ,หีบไม้สักทรงธรรม (ไม้สักเกษตร)

 

Promotion One


หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น

10,000 บาท

หีบสติ๊กเกอร์ฐาน 3 ชั้น

15,500 บาท

หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

13,500 บาท

หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบฐาน 3 ชั้น

18,500 บาท

หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

21,500 บาท

หีบทรงธรรม MDF ฐาน 3 ชั้น

42,500 บาท

 

 

หีบไม้สักเกษตรฐาน 3 ชั้น

49,000 บาท