โปรโมชั่น | www.suriyacoffin.com

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

โปรโมชั่น

Promotion Saving


รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์

6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ

7. หีบธรรมดา ,หีบขอบเทพพนม ,หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น

8. ผ้าแพรคลุมศพ

9. ชุดธุปเทียนสำหรับ 5 คืน

 

Promotion Grand


รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Grand1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Grand2/3/4)

7. หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้นผ้าตาดเงินครึ่งใบ ,หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น ,หีบทรงธรรม (ไม้ปาติเกิ้ล)

8. ผ้าแพรคลุมศพ

9. ชุดธุปเทียนสำหรับ 5 คืน

 

Promotion Grand plus


     

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น

7. เครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 4 ชุด/คืน (3 คืน)

8. หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น ,หีบเทพนมฐาน 3 ชั้น ผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบ ,หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น ,หีบทรงธรรม ,หีบทรงธรรม (ไม้ปาติเกิ้ล)

9. ผ้าแพรคลุมศพ

10. ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

 

Promotion Platinum


  

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง 

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น/ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น

7. หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น (ไม้ประเภทเนื้ออ่อน), หีบไม้สักทรงธรรม (ไม้สักเกษตร)

8. ผ้าแพรคลุมศพ

9. ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

 

Promotion One


หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น

10,000 บาท

หีบสติ๊กเกอร์ฐาน 3 ชั้น

15,500 บาท

หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

13,500 บาท

หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบฐาน 3 ชั้น

18,500 บาท

หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

21,500 บาท

หีบทรงธรรม MDF ฐาน 3 ชั้น

42,500 บาท

 

 

หีบไม้สักเกษตรฐาน 3 ชั้น

49,000 บาท