Package Grand Plus 4 | www.suriyacoffin.com

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

Package Grand Plus 4

Package Grand Plus 4

55,000 บาท

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย

4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น

5. ดอกไม้จันทร์  300 ดอก + 5 ดอกเชิญ

6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น

7. เครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 4 ชุด/คืน (3 คืน)

8. หีบทรงธรรมพ่นสี

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง "ระยะทาง1" หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากหจก.นนทบุรีสุริยา และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้า
ไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพทุก package จะครอบครุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้ตาย

3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package

4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ เนื่องจาก ติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน