สุริยาหีบศพ หีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น

สุริยาหีบศพ หีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น

รหัสสินค้า: 
SC026

ชื่อสินค้า หีบศพรุ่น :
หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น
ลักษณะหีบศพ :
เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบย่นรอบใบ
เพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ
ขนาดของหีบศพ :
20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ)

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบย่นรอบใบเพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 65 cm

ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ