จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า: 
SC1103

ชื่อสินค้า  : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ 5 กอ
ลักษณะดอกไม้ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็นกอดอกไม้ 5 กอเล็ก มีดอกไม้หลังหีบ จัดเป็นกรุ๊ป ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด

ดอกไม้ใช้สำหรับจัดในพิธีงานศพแแบกอ 5 กอ มีลักษณะเป็นพุ่มทรงสวย ด้วยดอกไม้ที่มีสีสบายตา

ดอกไม้ที่ใช้มี เตยลาย,ใบทางหมาก,เบิร์ด,ขิงแดง,เยบิล่า,กล้วยไม้,มัม

ทางร้านมีดอกไม้สำหรับตกแต่งกรอบรูปอีก 1 ชุดและสำหรับวางหลังหีบด้วย