จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า: 
SC1106

ชื่อสินค้า  : จัดดอกไม้หน้าศพแบบ 5 กอ
ลักษณะดอกไม้ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็นกอ   กอ ดอกไม้สำหรับกรอบรูป 1 ชุด แบบสวยงาม และหลังหีบอีก 1 ชุด

ดอกไม้ใช้สำหรับจัดในพิธีงานศพ แบบ 5 กอ มีลักษณะเป็นพุ่มทรงสวย ด้วยดอกไม้ที่มีสีสบายตา

ดอกไม้ที่ใช้มี ซ่อนกลิ่น,เบญจมาศ,มัม,คัดเตอร์,กล้วยไม้,เยบิล่า

ทางร้านมีดอกไม้สำหรับตกแต่งกรอบรูปอีก 1 ชุด และสำหับหลังหีบ อีก 1 ชุด