Promotion One6

หีบทรงธรรม MDF ฐาน 3 ชั้น


รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงธรรรม เนื้อไม้ MDF

รายละเอียดโปรโมชั่น :

  1. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
  2. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
  3. ผ้าแพร
  4. บริการรถรับศพ
  5. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
  6. อุปกรณ์สวดศพ 3 คืน