Previous slide
Next slide

บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด เราคือผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจร (One Stop Service) มายาวนานมากกว่า 70 ปี จากปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัท คุณสมชาย สุริยเสนีย์ 

คนที่จะประกอบกิจการด้านนี้ให้รุ่งเรืองนอกจากจะมีการบริหารงานที่ดีพนักงานมีคุณภาพคุณสมบัติอีก 3 ประการ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ คิดดี มีเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว

นั่นคือปณิธานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นท่านจึงมั่นใจและไว้วางใจในสินค้าและบริการต่างๆของเราได้ว่า ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและบริการด้วยใจดั่งคำขวัญของเราที่ว่า “ให้เราดูแลท่านจนถึงวินาทีสุดท้าย”

สินค้าแนะนำ

โปรโมชั่นศิริ
โปรโมชั่นครบเซ็ต

หีบศพ

                                                                                                       หีบศพ โลงศพ ของ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด มีความหลายหลายของรูปแบบหีบศพมากกว่า 100 แบบ                                                                                                                                                                                    ซึ่งท่านสามารถเลือกให้รูปแบบของหีบศพให้เหมาะสมกับงานศพของบุคคลที่ท่านรัก เรายังพัฒนาหีบศพรูปแบบใหม่ๆ                                                                                            อย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นเรายังมีบริการ “รับผลิตโลงศพ เฉพาะแบบตามที่ท่านต้องการ”                 

หีบศพแบบจีน
หีบศพแบบคริสต์