พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน

พิธีกงเต๊กพิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน

พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน ในละครเลือดข้นคนจากเราจะเห็นมีการจัดพิธีศพตามธรรมเนียมจีน หรือที่เรียกกันว่า “พิธีกงเต๊ก” ให้กับอากง ซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ ซึ่งพิธีกงเต๊กถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ และได้สืบทอดธรรมเนียมนี้มานานนับพันปี

พิธีกงเต๊กนั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ 3 อย่างด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อ โดยการจัดพิธีกงเต๊กไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก เพราะผู้ที่จะรับพิธีกงเต๊กได้จะต้องมีชีวิตตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป และจะต้องเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และจะต้องแต่งงานมีลูกหลานมาก แต่ถ้าเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียชีวิตแบบไม่ปกติกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย ก็จะไม่มีการจัดพิธีกงเต๊ก นั่นเอง

สำหรับธรรมเนียมการจัดพิธีศพแบบจีนนั้น จะต้องนิมนต์พระสงฆ์จีนหรือซินแสมาเป็นผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้พระสงฆ์ที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีกงเต๊กจะมี 2 นิกายด้วยกัน คือ พระสงฆ์จีนนิกาย และพระสงฆ์จีนอนัมนิกายแห่งประเทศไทย (พระญวน) ซึ่งการประกอบพิธีกงเต๊กจะเริ่มนับจากวันที่เสียชีวิตแล้วนำมาประกอบพิธีในวันแรก โดยวันที่สวดวันแรกนั้นจะเรียกว่า “ชิวอิก”

หลังจากนั้นจะนับไป 7 วัน ซึ่งวันที่ 7 จะถือว่าเป็นวันที่ต้องทำพิธีชุกซัว (วันส่งศพ) ส่วนใหญ่จะสวดไทย 5 วัน ทำพิธีกงเต๊กวันที่ 6 ทำพิธีชุกซัววันที่ 7 แต่ตามประเพณีจีนจะมีวันที่ห้ามทำพิธีชุกซัว เรียกว่า “เต็งฉิก” ซึ่งจะตรงกับเลขวันที่ของจีนคือวันที่ 7, 17, 27 ถือว่าเป็นวันไม่ดีเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูผีเปิดจะมีวิญญาณชั่วร้ายออกมา หากนับแล้วตรงกับวันเต็งฉิกจะต้องเลื่อนไปฝังวันที่ 9 โดยให้สวดไทย 7 วัน ทำพิธีกงเต๊กวันที่ 8 ทำพิธีชุกซัววันที่ 9

การจัดพิธีกงเต๊กจะต้องเริ่มตั้งแต่ ช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้า ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน ลูกหลานที่เข้าร่วมพิธีกงเต๊กจะแต่งกายไว้ทุกข์ โดยลูกชายลูกสาวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงตั่วซุง ซึ่งก็คือหลานชายคนแรกที่เกิดจากลูกชายคนโต ตามธรรมเนียมแล้วจะถือว่าเป็นลูกชายคนเล็กของผู้เสียชีวิต จะสวมชุดผ้าดิบเอาไว้ข้างใน และสวมทับด้วยชุดกระสอบอีกที ส่วนญาติพี่น้องและหลานคนอื่น ๆ จะแต่งกายด้วยผ้าดิบ โดยขั้นตอนของพิธีกงเต๊กมีดังต่อไปนี้

  1. พระสงฆ์ทำพิธีเปิดมณฑณ

พระสงฆ์จีนเริ่มสวดมณฑลพิธีโดยอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพยดาฟ้าดินทั้งหลายมาสถิตเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล

  1. การส่งสารไปยมโลก

พระสงฆ์จะทำการสงสารไปยังยมโลกด้วยม้าและนกกงเต๊ก โดยเป็นการแจ้งข่าวการเสียชีวิตไปยังสวรรค์และยมโลก เพื่อบอกกล่าวขอเปิดทางให้ดวงวิญญาณเดินทางได้อย่างสะดวก ซึ่งพระสงฆ์จีนจะอ่านเอกสารที่เรียกว่าฎีกา ที่ระบุชื่อผู้เสียชีวิต ที่อยู่เมืองจีน ที่อยู่เมืองไทย บ้านเลขที่ ซอย ถนน เวลาเกิด เวลาเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต และชื่อของบุตรหลานของผู้เสียชีวิต หลังจากสวดมนต์เปิดมณฑลสถานเสร็จพระสงฆ์จะพาลูกหลานมายังหน้าโต๊ะไหว้ผู้ตาย (เลงไจ้ ที่สถิตของวิญญาณ) เพื่อทำพิธีสวดเชิญวิญญาณของผู้ตามให้มาร่วมพิธี ในระหว่างที่สวด พระสงฆ์จะทำการเปิดรัศมี (ไคกวง) โคมวิญญาณซึ่งมีชื่อผู้ตายและเสือผ้าของผู้ตายสวมอยู่ กระถางธูปหรือป้ายวิญญาณ รูปถ่าย ของผู้ตาย เพื่อให้เป็นที่สถิตแห่งวิญญาณของผู้ตาย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะก็นำบรรดาของไหว้คือ

  • ข้าว 1 ชาม
  • เหล้า 1 แก้ว
  • น้ำชา 1 แก้ว
  • กับข้าว 3 อย่าง
  • ซาแซ 1 ชุด (หมู ไก่ เป็ด ปลา ตับ)
  • ผลไม้ 5 อย่าง
  • ชกก๊วย 1 อัน สีขาว และให้ลูกหลานจบถวาย เมื่อพระสวดเสร็จ ลูกหลานกราบพระ 3 ครั้ง
  1. พิธีเชิญวิญญาณ

พิธีเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาร่วมพิธีชำระวิญญาณ คือการนำห้องน้ำกงเต๊กมาวาง ซึ่งภายในห้องน้ำจะประกอบไปด้วย อ่างขาวใส่น้ำสะอาดและผ้าขนหนูสีขาว โดยขั้นแรก พระสงฆ์จะสวดเจริญพระพุทธมนต์เชิญดวงวิญญาณมาร่วมในพิธี และยกโคมวิญญาณมาให้พระท่านถือไว้ย้ายมาตั้งทางด้านหน้า เพื่อสวดเชิญดวงวิญญาณมาสถิตที่โคมวิญญาณที่แขวนเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตไว้ โดยลูกชายคนโตจะเป็นผู้เชิญกระถางธูปและลูกชายคนรองถือโคมวิญญาณไปยังห้องน้ำ ทำการชำระดวงวิญญาณให้สะอาดก่อน เตรียมพร้อมสำหรับฟังพระสวดและรับของที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้ที่ปะรำพิธี จากนั้นพระจะพาเดินกลับไปยังหน้าโต๊ะผู้ตายอีกครั้งเพื่อเชิญกระถางธูปกลับเข้าที่เป็นอันเสร็จพิธี

หลังเสร็จพิธีก็จะให้ลูกสะใภ้ไปยกอ่างน้ำในห้องน้ำกงเต๊กไปเททิ้งตามธรรมเนียมจีนที่ลูกสะใภ้ต้องปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่ของสามี แต่หากไม่มีลูกสะใภ้ก็จะให้ลูกสาวไปทำหน้าที่นี้แทน ซึ่งพิธีนี้มีความหมายที่สื่อถึงการชำระอกุศลกรรมของผู้เสียชีวิตที่อาจเผลอกระทำไว้ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

การจัดพิธีศพให้แก่ผู้เสียชีวิต นอกจากจะเป็นการอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายของญาติพี่น้องแล้ว การจัดพิธีกงเต๊กยังเป็นการที่ลูกหลาน จะสามารถแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการอุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติอีกด้วย ซึ่งพิธีการทำกงเต๊กยังไม่จบเพียงเท่านี้ในครั้งหน้า จะมีขั้นตอนการจัดพิธีกงเต๊กในขั้นตอนไหนต่ออีกนั้น สามารถรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะ

สำหรับใครที่ต้องปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานศพหรือบริจาคโลงศพ ทางร้านสุริยาหีบศพ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด 24 ชม. เลยค่ะ การตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะทำอะไรให้คิดก่อนเสมอ จงทำแต่ความดีด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ

Inbox : m.me/suriyacoffin/

Tel : 02-950-0989 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

Website : http://suriyacoffin.com/

#สุริยาหีบศพ

#หีบศพ

#โลงศพ

#บริการหีบศพครบวงจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *