หีบศพ | www.suriyacoffin.com

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

หีบศพ

** หมายเหตุุ หีบศพของจริงอาจมีสีและรายละเอียดแตกต่างจากในรูปขึ้นอยู่กับการผลิตหีบของแต่ละสาขา

รหัสสินค้า: 
SC001

หีบศพรุ่น หีบธรรมดา เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทาสีขาวรอบใบ 

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 45 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันรั่วซึมอย่างดีและเหมาะกับการซื้อบริจาคโลงศพ

รหัสสินค้า: 
SC002

เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นหีบศพด้วยสีขาวรอบใบที่มุมทั้งสี่เป็นขอบฐาน

ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูง รูปทรงเทพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงาม

มีขนาด 20-24 นิ้ว ยาว185 cm สูง45 cm ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

บุผ้านวมสีชมพูหรือสีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและนุ่มสบาย 

รหัสสินค้า: 
SC003

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วย หีบศพรุ่น หีบขอบเทพพนมฐาน 1 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานรอบหีบศพ 1 ชั้นและทาสีขาวรอบใบพร้อมติดลายเทพพนม นางฟ้า และ ใบอ้อยรอบใบ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 55 cm ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้น

แล้วค่อยบุด้วยผ้านวมสีฟ้าหรือชมพูเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า: 
SC004

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น  

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานรอบหีบ 2 ชั้นและทาสีขาวรอบใบพร้อมติดลายเทพพนม นางฟ้า และ ใบอ้อยรอบใบ

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 65 cm

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้านวมสีฟ้าหรือชมพูเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า: 
SC005

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอบตัวหีบศพ 3 ชั้น ทาด้วยสีขาว ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งหีบศพ

รหัสสินค้า: 
SC007

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ภายนอกตัวหีบศพ มีฐานรอบตัวหีบศพ 1 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดน้ำเงินรอบทั้งใบ 

รหัสสินค้า: 
SC008

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 2 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดน้ำเงินรอบทั้งใบ

ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีน้ำเงินสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 65 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC009

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดน้ำเงินรอบทั้งใบ

ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีน้ำเงินสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC010

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพ มีฐานรอบตัวหีบ 1 ชั้น

เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าลูกไม้รอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ)

รหัสสินค้า: 
SC011

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบศพ 2 ชั้น 

เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าลูกไม้รอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ

รหัสสินค้า: 
SC012

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพ มีฐานรอบตัวหีบศพ3 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าลูกไม้รอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ

รหัสสินค้า: 
SC013

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพฐานรอบตัวหีบ 1 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดรอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ

รหัสสินค้า: 
SC014

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบ 2 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดทองรอบทั้งใบ

ทำให้เมื่อหีบศพกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

รหัสสินค้า: 
SC015

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดทองรอบทั้งใบ 

​ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC016

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบศพผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบ 1 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดรอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ)

รหัสสินค้า: 
SC017

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น  

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบ 2 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดรอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ)

รหัสสินค้า: 
SC018

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบศพมีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดรอบตัวหีบศพ (ไม่รวมฐานหีบศพ

รหัสสินค้า: 
SC019

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ

ตัวหีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพนมและนางฟ้า

เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 45 cm

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้านวมสีฟ้าหรือชมพูเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า: 
SC020

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพขอบเทพพนมผ้าตาดทองเรียบ

ตัวหีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายนอกด้วยผ้าตาดสีทองประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพนมและนางฟ้า

เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 45 cm

รหัสสินค้า: 
SC022

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น ภายนอกประดับด้วยสติ๊กเกอร์มุกสีดำ 

​เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดเป็นประกายสีเงินระยิบระยับ ดูสวยงามเย็นตา

มีขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC023

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบผ้าตาดทองเรียบเต็มใบฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น 

เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดทองรอบทั้งใบทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสว

และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC024

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินเรียบเต็มใบฐาน 2 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 2 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดเงินรอบทั้งใบ 

​ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีเงินสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 65 cm

รหัสสินค้า: 
SC025

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบบุผ้าตาดเงิน-ทองเรียบฐาน 3 ชั้น

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยผ้าตาดทอง-เงินเรียบครึ่งใบ (ไม่รวมฐาน)

ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงที่ฐานหีบบุด้วยผ้าตาดสีเงินและสีทองสลับชั้น 

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC026

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบย่นรอบใบเพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 65 cm

ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ

รหัสสินค้า: 
SC027

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น 

เพิ่มความสวยงามประณีตยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดเงินจับจีบรอบทั้งใบ 

​ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายเงิน และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

 ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC028

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น 

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น 

และเพิ่มความสวยงามประณีตยิ่งขึ้นด้วยการติดผ้าตาดทองจับจีบรอบทั้งใบ 

​ทำให้เมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสว และยังประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

 ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC029

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานรอง 3 ชั้น 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง 

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC030

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานรอง 3 ชั้น 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง 

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC031

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดใบอ้อย

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC032

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพนม

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกตัวหีบ มีฐานรอบตัวหีบ 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

และมีความมันวาวสวยงามตัวหีบประดับด้วย เทพนม นางฟ้า เพื่อความสวยงาม

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC033

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบขอบไม้สัก 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 45 cm

 ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC034

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ขอบหีบถูกแกะสลักอย่างสวยงามทางร้านมีความประณีตในทำ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC035

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99%

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม มีความมันวาวสวยงามตัวหีบแกะลายหลุยส์

ขนาด 20-24 นิ้ว (วัดจากภายในหีบศพ) ยาว 185 cm สูง 75 cm

รหัสสินค้า: 
SC036

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักขาสิงห์แกะลายมังกร 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นขาสิงห์ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้และแกะลายมังกรปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% 

หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปีรับประกันตัวหีบ 1 ปี (ปลวกไม่กินและหีบไม่รั่ว) 

​ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC037

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบขอบไม้สัก 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบทาชะแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้แกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลวออกมาสวยงาม

 ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC038

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรม 

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทยและมีฝาหีบนูนเหมือนหีบตะวันตก 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ (เป็นสินค้าของทางร้านสุริยาเท่านั้น) 

หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

​ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

 

รหัสสินค้า: 
SC039

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรม ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทยและมีฝาหีบนูนเหมือนหีบตะวันตก 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ (เป็นสินค้าของทางร้านสุริยาเท่านั้น) 

หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี ​ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC040

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทยและมีฝาหีบนูนเหมือนหีบตะวันตก 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ 

หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี ​ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาวแบบสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC041

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบทองในสีขาวแกะลายพิกุลและเทพพนม

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้นทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบแกะสลักลวดลายพิกุลและเทพพนม ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99%  หีบมีความปราณีตในการทำสูง

รหัสสินค้า: 
SC042

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบทองครอบสีแดงแกะลายพิกุลประดับกระจก 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบแกะสลักลวดลายพิกุลปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% และประดับกระจก

หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้า

ที่มีระดับลายบนตัวหีบแกะสลักปิดทองเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC043

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบทองในสีแดงแกะลายเทพพนมและหงส์ 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบแกะสลักลวดลายเทพและหงส์ ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% ภานในบุด้วยพลาสติกกัน

ซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการของ

ลูกค้าหีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับลายบนตัวหีบ

แกะสลักปิดทองเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC044

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบทองในสีขาวแกะลายเทพพนมและหงส์ 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบแกะสลักลวดลายเทพนมและหงส์ ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทน

เหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับลายบนตัวหีบแกะสลักปิดทองเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม 

ภานในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการของ ลูกค้า

รหัสสินค้า: 
SC045

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบทองในแกะลายองุ่น ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานแบบทรงปูน 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบแกะสลักลวดลายองุ่นปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% 

หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ 

ลายบนตัวหีบแกะสลักปิดทองเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC046

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบทองในแกะลายกอบัว 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นขาสิงห์ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี

ตัวหีบแกะสลักลวดลายกอบัวปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99%

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

ตัวหีบเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรงเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ

รหัสสินค้า: 
SC047

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบมุกแกะลายพิกุล 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบแกะสลักลวดลายพิกุลประดับด้วยมุก ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ

เพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ 

​ลายบนตัวหีบแกะสลักและประดับด้วยมุกเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC048

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น  หีบมุกแกะลายสระบัว 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น 

ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบแกะสลักลวดลายสระบัวประดับด้วยมุก 

หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ 

​ลายบนตัวหีบแกะสลักและประดับด้วยมุกเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC049

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานเป็นแบบฐานปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ตัวหีบแกะสลักลวดลายเทพพนมและก้านขดประดับด้วยมุก หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ 

​ลายบนตัวหีบแกะสลักและประดับด้วยมุกเมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC050

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบกระจกมุกลายเปลว 

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างประดับด้วยกระจกใสและภายในประดับด้วยกระจกเงา 

ทำให้สามารถมองเห็นภายในหีบได้อย่างชัดเจน ตัวหีบและฐานซึ่งเป็นขาสิงห์ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

หีบแกะสลักลวดลายเปลวฝังด้วยมุก ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ

เพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ 

รหัสสินค้า: 
SC051

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบกระจกแกะลายเปลวไฟปิดทอง 

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างประดับด้วยกระจกใสและภายในประดับด้วย กระจกเงา 

ทำให้สามารถมองเห็นภายในหีบได้อย่างชัดเจน ตัวหีบและฐานซึ่งเป็นขาสิงห์ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

หีบแกะสลักลวดลายเปลวไฟปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% และประดับกระจก 

ภายในบุด้วยพลาสติกกัน ซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ

รหัสสินค้า: 
SC052

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบทรงธรรมพ่นทรายปิดทอง 

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี 

ทางร้านมีความประณีตในการทำสีพ่นทรายและงานแกะสลักเพื่อให้สวยงาม ตามความต้องการของลูกค้า

หีบมีความคงทนสูง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเก็บศพไว้ 100 วัน หรือ 1 ปี 

​ตัวหีบจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วจะแสดงลายไม้สักแท้ออกมาสวยงาม 

รหัสสินค้า: 
SC053

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรมสีทอง  

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย หีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทยฐาน 3 ชั้น ตัวหีบพ่นสีทอง

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ เพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

​ทางร้านมีความปราณีตในการทำสูงเพื่อความสวยงามคงทน และตรงตามความต้องการลูกค้า เรียบหรูสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC054

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรมสีครีม

ตัวหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย หีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทยฐาน 3 ชั้น ตัวหีบพ่นสีครีม

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ เพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

​ทางร้านมีความปราณีตในการทำสูงเพื่อความสวยงามคงทน และตรงตามความต้องการลูกค้า เรียบหรูสวยงาม

รหัสสินค้า: 
SC055

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบปรับอากาศ 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสามารถปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศา 

​ภายนอกติดลายเทพพนม นางฟ้า และ ใบอ้อยรอบใบ  ลักษณะหีบมีความสามารถใส่หีบธรรมดาจนถึงหีบเทพพนมที่มี 1 ฐาน ​

รหัสสินค้า: 
SC056

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบจำปาไม้สักสีดำ 

เป็นหีบทรงจีน(จำปา) ทำจากไม้สักอายุมากกกว่า 25 ปี ทาสีดำ เนื้อไม้เชลแล็ก 

ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการของ ลูกค้า 

​หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ

 

รหัสสินค้า: 
SC057

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบคริสต์ไม้สักพ่นสีขาว 
หีบศพทรงหกเหลี่ยมทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบทาสีขาวและประดับด้วยไม้กางเขน มือจับโลหะ 
ภายในบุด้วยพลาสติกกันซึมหนึ่งชั้นแล้วค่อยบุด้วยผ้าต่วนสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า 
​หีบมีความปราณีตในการทำสูงมีความสวยงามคงทนเหมาะสมกับลูกค้าที่มีระดับ

รหัสสินค้า: 
SC058

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย

หีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงธรรม ทำจากไม้สักแท้ แกะสลักไม้ด้วยลวดลายสวยงามที่ตัวหีบ ฝาหีบ และฐานหีบ 

ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี 

และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง 

รหัสสินค้า: 
SC059

สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบทองครอบ 

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี มีฐานแบบทรงปูน 

ตัวหีบศพเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรง ภายนอกแกะสลักลายดอกพิกุล 

ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% ทำให้เมื่อหีบศพสะท้อนกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสวสวยงาม