Previous slide
Next slide

ชื่อสินค้า : หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า :

หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก