Previous slide
Next slide

ชื่อสินค้า : หีบศพคริสต์

รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับศาสนาคริสต์ และหกเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก