Previous slide
Next slide

ชื่อสินค้า : หีบศพปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)

รหัสสินค้า: SC055

รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาด 20-24 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า :เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบศพธรรมดาไปจนถึงหีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาด 20-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบศพนาน 1 ปี