เกี่ยวกับเรา

              ร้านสุริยาหีบศพได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดย คุณสมชาย สุริยเสนีย์ เริ่มต้นจากชีวิตในวัยเด็ก คุณสมชายไม่ได้รับการศึกษา เนื่องจากภัยสงครามโลกครั้งที่สอง จึงทำให้ชีวิตต้องเร่ร่อนไปทั่วและรับจ้างทำงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกรรมกรแบกของขึ้นรถไฟ,ขายเรียงเบอร์,ขายไอศครีม,เล่นลิเกเป็นตัวประกอบแสดงหนัง,เก็บกระเทียมหัวหอม ที่หล่นจากรถไฟมาขายเป็นกอง

              จนเมื่ออายุประมาณได้ 20 ปี ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปคลุกคลีกับหมอที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีหน้าที่รับจ้างผ่าศพ ซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้มีความคิดที่จะค้าขายหีบศพแต่อย่างใดมีเพียงแต่อาเจ็กที่ทำกิจการนี้อยู่ในย่านพรานนก ต่อมาเมื่ออาเจ็กมีความคิดที่จะเลิกกิจการนี้ทางคุณสมชายก็ได้เล็งเห็นถึงธุรกิจนี้ว่าสามารถช่วยเหลือสังคมและผู้ตกทุกข์ได้ยาก ประกอบกับตนเองก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วจึงตัดสินใจที่จะดำเนินกิจการต่อจากอาเจ็ก แล้วจึงตัดสินใจเปิดกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยา นนทบุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณตรงข้าม โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

              ร้านสุริยาหีบศพที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ และเป็นทั้งโรงผลิตซึ่งแต่ละวันสามารถผลิตหีบศพและเครื่องตั้งลายทอง ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการของตลาด มีรถรับ-ส่ง สำหรับบริการลูกค้าได้ทั่วประเทศและนอกจากนี้ ทางร้านก็ยังได้รับความไว้วางใจให้จัดทำหีบศพให้กับบุคคลสำคัญของประเทศหลายท่าน

              ปัจจุบันบริษัท สุริยา คอฟฟิน นี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางธุรกิจของร้าน เพราะนอกจากจะมีส่วนที่เป็น ร้านค้าจำหน่ายทั่วไปแล้ว คุณสมชายยังใช้ที่นี่เป็นโรงงานผลิตหีบศพประเภทต่างๆเพื่อส่งไปยังสาขาอื่นๆด้วย ทุกวันนี้หากจะบอกว่าสุริยาหีบศพ เป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จสูง ก็คงไม่ใช่คำพูดที่เกินเลย สิ่งสำคัญที่ทำให้กิจการเติบโตได้เช่นนี้ นอกจากคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว วิธีการบริหารก็มีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ

              สุดท้ายนี้คุณสมชายได้แนะนำว่าคนที่จะประกอบกิจการด้านนี้ให้รุ่งเรือง นอกจากจะมีการบริหารงานที่ดี พนักงานมี คุณภาพคุณสมบัติอีก 3 ประการ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ คิดดี มีเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว

เกี่ยวกับเรา - Suriya Coffin สุริยาหีบศพ จำหน่ายหีบศพ

ติดต่อเรา

สอบถามได้ตลอด 24 ชม.