โปรโมชั่นหีบศพจีน

หีบศพจีน

หีบจำปา 

บริการที่มีในโปรโมชั่น

หีบศพจำปา
ดอกไม้หน้าหีบศพ
ฉากหลังหีบศพ
รถรับส่งศพ

หมายเหตุ

• บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
• ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
• นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
• ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)