โปรโมชั่นโมเดิร์น2

หีบศพลายดอกจัน

หีบลายดอกจัน ฐาน 3 ชั้น 135,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น
บุภายในต่วนสีครีม
ดอกไม้หน้าหีบศพ
ดอกไม้จันทร์
ชุดรดน้ำศพ

หมายเหตุ

  • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
  • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
  • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
  • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)