โปรโมชั่น ศิริ 3

หีบทรงธรรมสีครีม-(ไม้ธรรมดา)

หีบทรงธรรมฐาน 3 ชั้น สีขาว

57,500 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

หีบศพทรงธรรมพ่นสีครีม
บุภายในหีบศพ
ชุดรดน้ำศพ
รถรับส่งศพ
ดอกไม้จันทร์

หมายเหตุ

  • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
  • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
  • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
  • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)