ไขข้อสงสัยทำไมต้องล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว

ไขข้อสงสัยทำไมต้องล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมจึงนำน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพ สุริยาหีบศพมีคำตอบมาให้กับทุกท่านได้ทราบกัน เนื่องจากเป็นประเพณีของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังกระทำกันอยู่ทั่วไปจนเป็นเรื่องปกติที่คนไทยนิยมใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ เพราะมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาด เพราะเป็นน้ำที่อยู่ในเปลือกห่อหุ้มอันแน่นหนาหลายชั้น ประกอบไปด้วยเปลือกมะพร้าวที่ห่อหุ้มเป็นชั้นแรกและกะลาที่ปกป้องอยู่ภายในเปลือกอีกชั้นหนึ่ง

ไขข้อสงสัยทำไมต้องล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว

พิธีศพของคนไทยก่อนที่จะเผาจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องนำ “น้ำมะพร้าว” มาราดหน้าศพก่อน สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ เพราะว่า น้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำที่มีเปลือกห่อหุ้มปกป้องไว้อยู่หลายชั้น ประกอบไปด้วยเปลือกมะพร้าวที่ห่อหุ้มเป็นชั้นแรก กะลาที่ป้องปกอยู่ภายในเปลือกอีกเป็นชั้นที่สอง และมีเนื้อมะพร้าวเป็นชั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ คนจึงเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่ามะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าว ยิ่งมีลำต้นสูงใหญ่เท่าไหร่น้ำที่ได้มาก็จะยิ่งสะอาดมากเท่านั้น เพราะว่าต้นมะพร้าวที่สูง ๆ จะอยู่เหนือจากสิ่งสกปรกทั้งปวง ส่วนการอธิบายเชิงปริศนาธรรม กล่าวไว้ว่า “น้ำมะพร้าว เป็นน้ำที่สะอาดกว่าน้ำธรรมดา การเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ เปรียบเหมือนการล้างสิ่งสกปรกโสโครก ล้างอกุศลกรรมให้หมดสิ้น” เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายเกิดความผ่องใสและความสงบในจิตใจ รวมทั้งยังสามารถเดินทางไปยังภพหน้าได้อย่างปกติสุข ซึ่งความเชื่อดังกล่าวล้วนสืบทอดมาแต่ครั้งโบราณในปัจจุบันก็ยังมีให้ได้เห็นอยู่

พิธีกรรมการนำน้ำมะพร้าวมาราดรดไปที่หน้าศพ ก่อนที่จะทำการเผาศพนั้น อยู่บนคติความเชื่อที่ว่า เป็นการทำความสะอาดให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นครั้งสุดท้าย เชื่อกันว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด และเมื่อเวลาจะนำศพลงโลง สัปเหร่อบางคนใช้มีดพกฟันที่ปากโลงสามครั้ง พร้อมบริกรรมคาถา การนี้อาจจะไม่ได้เห็นทุกวัด เพราะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ทำ พิธีนี้คือการสะกดวิญญาณ และเบิกโลงศพ การสะกดวิญญาณ คือ ทำให้วิญญาณผู้ตายสงบ ไม่ต้องออกมาเยี่ยมเยียนญาติให้ตกใจ ส่วนการเบิกโลงศพ คือ การจองพื้นที่ในโลงนั้น ให้กับร่างของผู้ตายเท่านั้น ห้ามวิญญาณอื่น ๆ เข้ามาวุ่นวาย

การตราสัง จะมัดร่างผู้ตายสามเปลาะ ด้วยด้ายดิบ มัดที่คอ และบริกรรมคาถาว่า ปุตโตคีเว แปลว่า บุตรนั้นเป็นห่วงผูกคอ มัดที่มือ และบริกรรมคาถาว่า ภรรยาหัตเถ แปลว่า ภรรยาเป็นห่วงผูกมือ (สำหรับสตรี สามีหัตเถ) มัดที่ข้อเท้า บริกรรมคาถาว่า ธนังปาเท แปลว่า ทรัพย์สมบัติเป็นห่วงผูกขา

ไขข้อสงสัยทำไมต้องล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว (2)

ตามธรรมเนียมไทยนั้น จะมีการจุดไฟไว้ที่หน้าโลงศพ โดยใช้น้ำมันมะพร้าวใส่กะลามะพร้าว ใส่เชือกด้ายดิบจุ่มไว้ และใส่เกลือเม็ดลงไปในน้ำมันมะพร้าวนั้นด้วย เพื่อเป็นความหมายเตือนสติ ว่าน้ำมันและเกลือนั้น ถึงจะรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน ก็จะไม่ละลายรวมกัน เช่นเดียวกับบุญและบาป ที่ไม่อาจจะรวมกันได้ บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป ทำสิ่งใดไว้ ย่อมต้องได้รับกรรมนั้น ๆ และการจุดไฟ เพื่อเป็นความหมายเตือนสติ ว่าชีวิตนั้นดั่งเช่นแสงไฟ เมื่อยังมีเชื้อไฟ ไฟย่อมลุกโชนอยู่ได้ เมื่อหมดเชื้อไฟ ไฟนั้นย่อมดับลง เฉกเช่นชีวิตคน เกิดมาเพราะกรรม และสิ้นสุดก็เพราะกรรม ตราบใดยังตัดกิเลส ตัณหา ราคะ ไม่ได้ ย่อมต้องวนเวียนในวัฏสงสารไปตลอดกาล

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

หลังจากได้อ่านบทความนี้กันแล้ว ทุกท่านน่าจะได้ทราบกันว่าทำไมถึงต้องล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวและสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานศพของคนที่คุณรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีให้บริการค่ะ

 

สามารถติดต่อเราได้ที่

Tel : 02-950-0989

Inbox : https://www.facebook.com/suriyacoffin/

Website : http://www.suriyacoffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *