ความเชื่อที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับโลงศพ

ความเชื่อที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับโลงศพ

ความเชื่อที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับโลงศพ ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว การเกิดขึ้นของความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่บางเรื่องก็เกิดขึ้นจริงอย่างเหลือเชื่อ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมหรือศาสนาเกิดขึ้น ซึ่งโลงศพก็มีความเชื่อเกี่ยวกับโลงศพที่บางคนอาจจะไม่ทราบ โลงศพเป็นสิ่งที่บรรจุศพผู้ที่เสียชีวิต ความเชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลงศพ เป็นความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีความเชื่อที่เหลือเชื่อเกี่ยวโลงศพอยู่ ดังนี้ การนอนโลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ การนอนโลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ โดยใช้เวลาแค่ครั้งละประมาณ 4 นาที จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสุกุลตายให้ผู้ที่นอนในโลงศพ ซึ่งจะหันหัวไปทางทิศตะวันตก และกลับหัวมาทิศตะวันออก พระจะสวดบังสุกุล พร้อมให้ศีลและพร ทั้งนี้วัดได้นำโลงศพใบเก่าไปทำพิธีฌาปนกิจตามประเพณี เพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้มอดไหม้ไปกับกองไฟ โดยจุดประสงค์ของการจัดพิธีนอนโลงศพนั้น วัดระบุว่าไม่ใช่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์อย่างเดียว แต่ต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ถึงสัจธรรมความจริงว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตาย อีกทั้งการทำพิธีนี้เปรียบเสมือนการฝึกตายก่อนตายจริงอีกด้วย การเคาะโลงศพเพื่อเรียกผู้เสียชีวิตกินข้าว การเคาะโลงศพเพื่อเรียกผู้เสียชีวิตกินข้าว เป็นความเชื่อที่มีมานาน และเป็นวิธีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน การเคาะ โลงศพมีความเชื่อว่าเคาะโลงศพเพื่อเรียกผู้ที่จากไปมากินข้าวหรืออาหารที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้เสียชีวิตในทุกคืนที่ทำพิธี  ฉะนั้นในการเตรียมอาหารควรเตรียมอาหารที่ผู้เสียชีวิตชอบ พร้อมเครื่องดื่มใส่ถาดแล้วนำไปวางบริเวณข้าง โลงศพ แล้วก็จุดธูปตามจำนวนอาหาร แล้วบวก 1 ดอก พร้อมบอกกล่าวผู้เสียชีวิต ปักธูป 1 ดอกที่กระถางธูป จากนั้นนำธูปที่เหลือปักที่อาหารแต่ละชนิด และเคาะเรียกผู้เสียชีวิตมาทานอาหาร การทำบุญโลงศพให้ศพไร้ญาติจะช่วยเสริมชะตาชีวิต การทำบุญโลงศพ โดยการซื้อโลงศพบริจาคให้แด่ศพอนาถาไร้ญาติ จะทำให้ได้อานิสงส์มากมาย การทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่าง […]