Package Diamond 4 | www.suriyacoffin.com

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

PACKAGE Diamond 4


239,000 บาท

รายละเอียด

  1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
  2. บุภายในผ้าต่วน
  3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
  4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
  5. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก + 7 ดอกเชิญ
  6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 3 ชั้น โมเดิร์น
  7. หีบไม้สักทรงธรรม 
  8. ผ้าแพรคลุมศพ
  9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ

• บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท

• ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท

• นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)

• ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)


เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง "ระยะทาง1" หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากบริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้า
ไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพทุก package จะครอบครุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้ตาย

3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package

4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ เนื่องจาก ติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package

Package Diamond 4