โปรโมชั่น โกลด์ 1

หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น 32,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น
บุภายในหีบศพ
รถรับส่งศพ
ชุดอุปกรณ์อัญเชิญวิญญาณ
ชุดรดน้ำศพ
ดอกไม้จันทร์

หมายเหตุ

  • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
  • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
  • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
  • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)