โปรโมชั่น โกลด์ 2

หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น 35,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

บุภายในหีบศพ
รถรับส่งศพ
ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
ชุดรถน้ำศพ
ดอกไม้จันทร์

หมายเหตุ

  • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
  • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
  • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
  • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)