โปรโมชั่น โกลด์ 5

หีบผ้าตาดเรียบ วิมานเทพพนมนางฟ้า 48,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

บุภายในหีบศพ
รถรับส่งศพ
ชุดอุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ชุดรถน้ำศพ
ดอกไม้จันทร์

หมายเหตุ

  • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
  • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
  • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
  • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)