ตายแล้วไปไหน | www.suriyacoffin.com จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคา ขายโลงศพ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

ตายแล้วไปไหน

Written by tester_ae Published in

ตายแล้วไปไหน

 

เมื่อพูดถึง ตายแล้วไปไหน เราเชื่อว่าหลายคนที่ได้ยินคำนี้ก็สงสัยเหมือนกับแอดเลยใช่ไหมคะ ฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันไขปริศนาคำนี้กันค่ะ ตายแล้วไปไหน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้ถึง 3 ประเด็นใหญ่ว่าเมื่อตายแล้วจะต้องไปนรก สวรรค์ และไปนิพพาน ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินกันอยู่แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลย เป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมา ตามมาดูกันเลยประเภทของคนจะตกไปอยู่ที่ไหนเมื่อตายไปแล้ว

นรก – สวรรค์

จากคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยผู้มีพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้งในด้านพระพุทธศาสนา โดย ทรงรวบรวมข้อความต่าง ๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา อันได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกที่แต่งเป็นภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเชื่อของชาวไทย เช่น นรกสวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปทั้งสี่ การล้างโลก และพระศรีอาริย์ เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องนรกสวรรค์นั้น เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี และได้กลายเป็นกุศโลบายอันเยี่ยมยอดที่ถูกนำมาเป็นเครื่องช่วยในการปกครองประชาชนที่มากขึ้นในสมัยนั้น โดยการสอนให้คนทำความดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ มีชีวิตที่สุขสบาย แต่หากใครทำความชั่ว ก็จะต้องตกนรก ได้รับความทุกข์ทรมาน และนี่ได้กลายเป็นคติความเชื่อหลักที่ยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม

                ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง ได้แบ่ง ภูมิ หรือ แดน ต่าง ๆ ในจักรวาลออกเป็น ๓ ภูมิใหญ่ ๆ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งเป็นที่อยู่ ที่ตั้ง ที่เกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา โลกมนุษย์ของเรารวมทั้งนรกและสวรรค์จะอยู่ในส่วนของกามภูมิ ซึ่งประกอบด้วยภูมิต่าง ๆ ๑๑ ภูมิ อยู่เรียงกันตามลำดับต่ำไปหาสูง ดังนี้

 1. นรกภูมิ
 2. เปรตวิสัยภูมิ
 3. อสุรกายภูมิ
 4. ติรัจฉานภูมิ
 5. มนุสสาภูมิ
 6. จาตุมหาราชิกา
 7. ดาวดึงส์
 8. ยามาภูมิ
 9. ดุสิตาภูมิ
 10. นิมมานรดีภูมิ
 11. ปรนิมิตวสวัตติภูมิ

นรกภูมิ ก็คือ นรก ซึ่งเชื่อว่าอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดินของโลกมนุษย์ หรือ มนุสสาภูมิ ที่เราอยู่นี้ ส่วนแดนที่เรียกว่า สวรรค์ จะอยู่สูงขึ้นไปจากโลกมนุษย์ มีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น คือ จาตุมหาราชิกาภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นแรก ไปจนถึง ปรนิมิตวสวัตติภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่หกซึ่งเป็นชั้นสูงสุด นี่จึงเป็นที่มาของสำนวนไทยที่ว่า มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด

     จากการศึกษาในบทที่ผ่านมาจะทราบว่า ในภูมิต่าง  ๆ นั้นทั้งฝ่ายสุคติ มีมนุสสภูมิ เทวภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และทุคติ มีอบายภูมิ ล้วนยังตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ มีทุกข์ ไม่เที่ยง และไม่ใช่ตัวตน ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิเหล่านี้ยาวนานนับชาติไม่ถ้วน จนกว่าจะหมดกิเลส เข้าสู่ฝั่งนิพพาน อันเป็นภูมิสูงสุดในโลกุตรภูมิ

     จากภพภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ภูมิมนุษย์เท่านั้น ที่มีความพิเศษกว่าภูมิอื่น เพราะเป็นสถานที่สร้างบุญและบาปได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากสร้างความดีอย่างเต็มที่ จนสามารถละกิเลสได้แล้ว ย่อมเข้าสู่โลกุตรภูมิตามลำดับกิเลสที่ละได้ และหากละได้เด็ดขาดก็ย่อมไปสู่ฝั่งพระนิพพาน ดังนั้นนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์

     เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป พยายามลดละเลิกนิสัยสิ่งไม่ดีทั้งปวง สิ่งใดที่เป็นความดีงามต้องสั่งสมให้ยิ่งขึ้น ทั้งทาน ศีล และภาวนา เพื่อทำเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ คือ การไปสู่พระนิพพาน

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา สำหรับเรื่องการจัดงานศพเราสุริยาหีบศพเป็นผู้ให้บริการหลังความสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้เลยนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษาโทรเลย 02-950-0989 ตลอด 24 ชม.