8 ธรรมะสอนใจจากงานศพ | www.suriyacoffin.com จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคา ขายโลงศพ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

8 ธรรมะสอนใจจากงานศพ

8 ธรรมะสอนใจจากงานศพ

 

8 ธรรมะสอนใจจากงานศพ ในการทำธุรกิจขายโลงศพ เราจะตระหนักอยู่เสมอว่าโลงศพทุกใบมีเจ้าของ เมื่อถึงเวลาโลงศพเหล่านี้ก็จะไปอยู่กับเจ้าของ ซึ่งคนที่ทำโลงศพทุกคนก็จะใช้โลงศพเป็นคติเตือนใจในการดำเนินชีวิตของตนเอง แต่ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าการจัดงานศพให้กับผู้วายชนม์นั้น แท้จริงแล้วอาจจะเป็นการจัดงานเพื่อสอนคนเป็น ให้เข้าใจสัจธรรมในการดำเนินชีวิต แล้วงานศพจะสอนอะไรเราบ้าง ตามแอดมินมาดูเลยค่ะ

  1. มัดตราสังข์สามเปลาะ

ในการมัดตราสังข์นั้น จะทำการมัดสามเปลาะ คือ มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก มัดที่มือ คือบ่วงรักสามี-ภรรยา และมัดที่ข้อเท้า คือ บ่วงรักทรัพย์สมบัติ หากยังติดอยู่ในทั้ง 3 บ่วงนี้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏต่อไป ไม่อาจไปสู่นิพพานได้

  1. เคาะโลงศพรับศีล

การเคาะโลงศพไม่ได้ทำเพื่อให้คนตายมารับศีล แต่เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับคนเป็นว่า จงอย่ามัวประมาทขาดสติ จนไม่สนใจหลักธรรมคำสอน เพราะเมื่อตายไปแล้วก็หมดโอกาสในการทำความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้

  1. สวดอภิธรรม

ทุกงานศพต้องมีการสวดพระอภิธรรม ซึ่งมักจะสวดเป็นภาษาบาลีที่คนรับฟังไม่รู้เรื่อง ทำให้หลาย ๆ คนคิดว่าสวดให้คนตาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้รู้จักนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ไปปฏิบัติให้เกิดในชีวิตประจำวัน และถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจในบทสวดก็ตาม แต่ก็ควรสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง อยู่กับเสียงสวดมนต์จนเกิดสมาธิ

  1. บวชหน้าไฟ

ทุกครั้งที่มีงานศพก็มักจะให้ลูกหลานบวชหน้าไฟ เพราะเชื่อกันว่า ให้ผู้เสียชีวิตได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่ในความเป็นจริงแล้วการบวชหน้าไฟอาจมีปริศนาธรรมที่มากกว่านั้น คือ การสอนให้รู้จักปลงสังเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บและตาย ซึ่งมนุษย์ก็มีเท่านี้ ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัย ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แต่พอใจในสมณะเพศและมุ่งปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้น คือ นิพพาน

  1. การนิมนต์พระจูงออกหน้าศพ

การนิมนต์พระจูงออกหน้าศพ เป็นปริศนาธรรมที่ต้องการสอนให้คนเป็นที่ยังอยู่รู้ว่า ต้องเดินตามหลังพระ ซึ่งก็คือ ให้เราดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงจะอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้า

  1. เวียนซ้าย 3 รอบ

ก่อนที่จะเผาศพก็ต้องนำโลงศพเวียนซ้ายรอบเมรุ 3 รอบ เพื่อสอนให้คนเป็นรู้ว่า เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภาพ ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทาน ก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้น

  1. ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ

เพื่อชี้ให้เห็นว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์ ดังนั้นผู้ที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานจึงต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากธรรมเช่นกัน

  1. การแปรรูป

ภายหลังจากเผาศพเสร็จแล้ว จะมีการเก็บอัฐิ และจะมีการเขี่ยเถ้ากระดูกให้เป็นรูปร่างคนกลับไปกลับมา เพื่อบอกให้รู้ว่ากลับชาติใหม่แล้ว ตามวิบากของกรรมต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นปริศนาธรรมที่สอนให้รู้ว่า มนุษย์เราต่อให้มีบ้านหลังใหญ่โต มีทรัพย์สินเงินทอง อำนาจบารมีมากแค่ไหนก็ตาม เมื่อตายไปแล้วบ้านหลังเดียวที่เราจะสามารถอยู่ได้ก็มีเพียงแค่โลงศพเท่านั้น เงินทองมีมากเท่าใดก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แม้แต่บาทเดียว ฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมั่นทำความดีให้มาก ๆ นั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/149285.html