จิตสุดท้ายหลังความตายไปที่ไหน | www.suriyacoffin.com จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคา ขายโลงศพ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

จิตสุดท้ายหลังความตายไปที่ไหน

Written by tester_ae Published in

จิตสุดท้ายหลังความตายไปที่ไหน

จิตสุดท้ายหลังความตายไปที่ไหน ทุกท่านเคยสงสัยไหมคะ ว่าคนเราตายแล้วไปไหน ภพภูมิหลังความตายเป็นเช่นไร นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสงสัยว่าภพภูมิต่าง ๆ เป็นอย่างไรใช่ไหมคะ ซึ่งพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ท่านได้บอกเล่าถึงภพภูมิต่าง ๆ หลังดวงจิตสุดท้ายได้เดินทางออกจากกายหยาบไว้อย่างน่าสนใจมาก ๆ หากทุกท่านอยากรู้ว่าเป็นเช่นไร ตามแอดมินมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

เมื่อมนุษย์เราได้ตายจากในภพชาตินี้แล้ว สัตว์โลกทั้งหลายย่อมต้องเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ ตามอำนาจแห่งกรรมที่ได้เคยทำไว้ เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ 31 ภพภูมิด้วยกัน ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และมนุษย์ อย่างละ 1 ภพ เทวดา 6 ภพภูมิและพรหม 20 ภพภูมิ

โดยทั้ง 31 ภพภูมินี้สามารถแบ่งสภาพความเป็นอยู่ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. ทุคติภูมิ หรืออบายภูมิ เป็นภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรตและอสุรกาย
  2. สุคติภูมิ เป็นภพภูมิที่มีชีวิตอยู่โดยมีความสุข ได้แก่ มนุสสภูมิ สวรรค์ และพรหมโลก โดยทางไปของจิตหลังความตายแบ่งออกเป็น 5 สายด้วยกัน คือ
  • ทางไปสู่อบายภูมิทั้ง 4 มีอำนาจของโลภะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้นำทาง โดยโลภะจะนำดวงจิตสุดท้ายไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย โทสะนำไปเกิดเป็นสัตว์นรก และโมหะนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
  • ทางไปสู่มนุสสภูมิ มีอำนาจของเบญจศีลและเบญจธรรมเป็นผู้นำทาง คือใครที่รักษาศีล 5 ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ย่อมรับประกันได้ว่า จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าศีล 5 คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
  • ทางไปสู่สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มีอำนาจของมหากุศลจิต และหิริโอตัปปะ เป็นผู้นำทาง ซึ่งมหากุศลจิตที่ว่า คือ สภาวะจิตที่เป็นกุศล เมื่อจะทำบุญทานการกุศลที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาชักนำ
  • ทางไปสู่พรหมโลก มีอำนาจแห่งฌานเป็นผู้นำทาง ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจิตให้นิ่งด้วยสมถกรรมฐาน จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิ ถ้าฌานไม่เสื่อมไปขณะที่จิตกำลังดับ อำนาจของฌานย่อมนำพาจิตไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่าง ๆ ตามกำลังของฌานที่ได้
  • ทางไปสู่นิพพาน เป็นภพภูมิที่ไม่ได้จัดรวมอยู่ใน 31 ภพภูมิ เนื่องจากพระนิพพานนั้นเป็นภพภูมิที่ไม่ได้จัดอยู่ในสังสารวัฏ เพราะผู้ที่เข้าสู่นิพพานแล้วย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม และมีเพียงพระนิพพานเท่านั้นที่ไม่ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์

ทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าดวงจิตสุดท้ายของสัตว์โลก เมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ตามกำลังบุญและบาปอกุลที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต ซึ่งการที่เราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นั่น ก็ควรสร้างกรรมดีเอาไว้ให้มากนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/120122.html