How to จัดงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal | www.suriyacoffin.com How to จัดงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคา ขายโลงศพ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

How to จัดงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal

How to จัดงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal

 

 

เมื่อพูดถึงการจัดงานศพ หลายคนคงสงสัยว่าถ้าจัดงานศพจะต้องทำอย่างไรบ้าง และวันนี้สุริยาหีบศพจะมาบอกวิธีการจัดงานศพมีข้อควรปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลที่มีมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงานศพได้จะต้องมี 13 ข้อควรปฏิบัติ ในการจัดงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal ดังนี้

1. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย

2. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที

3. จัดให้มีการลงทะเบียนหรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากงานดังกล่าว

4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ

5. ให้ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

6. ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

7. หากมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง และต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน หรือจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน

8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

9. ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ

10. งดการแสดงดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด

11. ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

12. ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน

13. กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที

นี่เป็น 13 ข้อควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่พอเพียงเท่านี้ในการจัดงานศพต้องจัดอาสนะสงฆ์ จะต้องมีการเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และในการจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมในงานศพ จะต้องจัดเว้นระยะห่างในการนั่งประมาณ 1 เมตร เหมือนกัน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงอยากให้เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานศพทำตามทุกขั้นตอน สำหรับใครที่ต้องการจัดงานศพและไม่รู้จะเริ่มต้นที่ขั้นตอนไหน สามารถโทรมาสอบถามการจัดงานศพกับเราสุริยาหีบศพได้ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น หีบศพ (โลงศพ) การจัดดอกไม้หน้าศพ รถเคลื่อนย้ายศพ และอุปกรณ์ในการจัดงานศพต่าง ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ 02-950-0989 ได้เลยนะคะ