Promotion One3 | www.suriyacoffin.com

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

Promotion One3

หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น


รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานรอบหีบ 3 ชั้นและติดผ้าตาดทองรอบใบพร้อมติดลายเทพพนม นางฟ้า และ ใบอ้อย เมื่อหีบกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทอง

รายละเอียดโปรโมชั่น :

  1. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
  2. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
  3. ผ้าแพร
  4. บริการรถรับศพ
  5. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
  6. อุปกรณ์สวดศพ 3 คืน