โปรโมชั่น ซิลเวอร์ 3

หีบศพเทพพนมฐาน 2 ชั้น

หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น 16,500 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

บุภายในหีบศพ
รถรับส่งศพ
ชุดอุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ชุดรถน้ำศพ
ดอกไม้จันทร์

หมายเหตุ

• บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
• ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
• นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
• ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)